ŽIVOTOPIS

ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA NA PRIMÁTORA

 Europass CV page 1

Europass CV page 2

Europass CV page 3

Europass CV  page 4

Europass CV page 5

 

 

 

 

Volám sa Ivan Kuhn. Narodil som sa 30. septembra 1966 v Rožňave, kde mám aj trvalý pobyt.

Chodil som na základnú školu na Zlatej ulici a na ulici Pionierov, na Gymnázium P. J. Šafárika a na sociálno-právnu nadstavbu pri SEŠ v Rožňave.

Po neukončenom štúdiu na Strojníckej fakulte VŠT som pracoval ako úpravár vody v kotolni NsP Rožňava, až kým ma neprijali na štúdium politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Po skončení bakalárskeho štúdia som začal pracovať ako redaktor zahranično-politického oddelenia denníka SME. Následne som absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na University of Kent vo Veľkej Británii, kde som získal titul Master of Arts.

Od januára 1998 som pracoval ako programový manažér projektov reformy, decentralizácie a modernizácie verejnej správy, neskôr som v spolupráci so zahraničnými konzultantmi pripravoval žiadosti o granty z predvstupových fondov EÚ.

Od roku 2003 som spolupracoval s Transparency International Slovensko na realizácii projektov zameraných na boj proti korupcii.

Od apríla 2007 pracujem ako analytik pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Venujem sa oblasti zahraničnej politiky, európskym záležitostiam a problematike transparentného a efektívneho využívania fondov EÚ.

V novembri 1989 som sa aktívne zapojil do činnosti Okresného koordinačného výboru VPN. V roku 1990 som do prvých slobodných komunálnych volieb zastával post poslanca MsNV Rožňava za VPN.

Od roku 2001 som členom Občianskej konzervatívnej strany, od roku 2002 členom Republikovej rady OKS, od roku 2009 členom Predsedníctva OKS a od roku 2012 podpredsedom OKS.

V roku 2010 som bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave.

Som členom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Slovenského združenia pre politické vedy a UK Alumni Association Slovakia.

Som rozvedený a mám štyri deti.

Majetkové pomery: Vlastním osobný automobil a som spoluvlastníkom bytu v Rožňave. Nemám žiadny podiel v obchodnej spoločnosti, ani funkciu v podnikateľských subjektoch.

Oct 15, 2012

Leave a Reply