BLOG

KOHO BUDEM VOLIŤ A PREČO

O pár dní budeme voliť vo voľbách do Košického samosprávneho kraja. Okrem predsedu KSK budeme voliť aj poslancov. V okrese Rožňava piatich. Dovolím si svojim voličom odporučiť niekoľko kandidátov, ktorým odovzdám svoj hlas. Voliť budem:
Matúša Bischofa (na kandidátnej listine pod číslom 6)
Tibora Takáča (34)
Jozefa Šebalja (33)
Juraja Nagya (28)
S Matúšom Bischofom už tri roky sedíme v poslaneckých laviciach Mestského zastupiteľstva v Rožňave a spolu sa usilujeme presadiť transparentnejšie, efektívnejšie a zmysluplnejšie využívanie peňazí a majetku mesta Rožňava. Som presvedčený, že rovnako zodpovedne bude Matúš vykonávať aj funkciu poslanca Zastupiteľstva KSK.
Tibora Takáča poznám ako zásadového človeka, ktorý presadzuje efektívne využívanie verejných financií a majetku.
Jozef Šebalj sa už niekoľko rokov vo svojom voľnom čase nezištne venuje mládeži v rámci Združenia saleziánskej mládeže Domka.
Juraja Nagya poznám síce iba z videnia a hlavne z rozprávania mojich priateľov, ale mám o ňom iba samé pozitívne informácie. Jeho silný životný príbeh vzbudzuje obdiv. Je spoluorganizátorom rôznych podujatí zameraných na udržanie, rozvoj a propagáciu tradičných remesiel v regióne Gemera.
Som presvedčený, že ak by títo kandidáti boli zvolení za poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, prispeli by k jeho lepšiemu fungovaniu, k tomu, aby sa majetok KSK a peniaze z daní občanov využívali transparentne, efektívne a v prospech väčšiny obyvateľov kraja, nielen v prospech malých záujmových skupín.


NÁKLADY NA MOJU PREDVOLEBNÚ KAMPAŇ v ROKU 2012

IVAN KUHN / 10. 01. 2013 / Počas predvolebnej kampane som dal verejný prísľub, že tak ako po voľbách v roku 2010 aj po týchto voľbách zverejním na svojej web stránke informácie o výdavkoch na moju predvolebnú kampaň. Plánovaný rozpočet kampane bol 2000 EUR. Skutočné náklady boli vo výške 1318,78 EUR. Náklady na predvolebnú kampaň som uhradil zo svojich peňazí, z darov od mojich podporovateľov a sumou 400 EUR na ňu prispela Občianska konzervatívna strana (OKS), ktorej som členom a za ktorú som kandidoval.

Rozpis nákladov na predvolebnú kampaň

bilboard                                   54,00
grafika                                   250,00
tlač letákov                             396,00
distribúcia letákov                       126,54
targetová reklama na facebooku             70,49
reklama na IR                     21,75
kreatívna činnosť a zabezpečenie
produkcie predvolebnej kampane           400,00

spolu za celú predvolebnú kampaň        1318,78


MESTO S VÝHĽADOM NEVIDÍ ROK DOPREDU?

IVAN KUHN / 21.10.2012/ Vo štvrtok (18. 10.) som bol na služobnej ceste v Bruseli a tak som sa nemohol zúčastniť na zasadnutí Komisie finančnej, podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktorá zasadá zvyčajne v pondelok. Až po návrate na Slovensko som sa dozvedel, že komisia na tomto zasadnutí navrhla zrušiť Turistické informačné centrum (TIC).

Mesto Rožňava má problém.

Príjmy mesta z podielových daní v posledných rokoch poklesli, ale bývalý primátor a väčšina poslancov vytrvalo odmietali pozrieť sa pravde do očí. Zreálniť predpokladané príjmy v rozpočte a prijať tvrdé úsporné opatrenia. Miesto toho sa minulý rok štedro rozdávali dotácie niektorým vyvoleným športovým klubom.

Aj tento rok väčšina poslancov odhlasovala podobne vysoké dotácie tým istým klubom. Akurát ich už mesto nemá z čoho vyplatiť. A nielen to. Z mesiaca na mesiac sa zvyšuje suma neuhradených faktúr po lehote splatnosti a v niektorých organizáciách, zriadených mestom, meškajú výplaty.

A tak prišiel návrh zrušiť (zatiaľ jednu) príspevkovú organizáciu zriadenú (a samozrejme dotovanú) mestom.

O návrhu na zrušenie TIC bude zrejme ešte búrlivá diskusia s rôznymi argumentmi v prospech i neprospech zachovania tejto inštitúcie (a vtáčiky na streche Mestského úradu čvirikajú, že po voľbách príde možno aj návrh na zrušenie Divadla Actores a Rožňavskej televízie). V tejto chvíli však chcem poukázať iba na jeden dôvod, prečo návrh na zrušenie TIC práve v tomto čase je zlý a pre mesto škodlivý.

Budúci rok budú Košice Európskym hlavným mestom kultúry. Nie som síce fanúšikom takýchto projektov Európskej únie, keďže skúsenosti ukazujú, že sa pri nich väčšinou neefektívne míňajú peniaze európskych (a teda aj slovenských) daňovníkov, ale to v tejto chvíli nezmeníme, takže by bolo vhodné túto príležitosť aspoň naplno využiť.

Optimistické odhady hovoria o tom, že Košice navštívi budúci rok takmer pol milióna turistov. Pesimistické (alebo realistické?) odhady hovoria o štvrť milióne. Aj v prípade pesimistického variantu by to bol dvojnásobok toho, koľko turistov zvyčajne Košice každoročne navštívi. A keď už títo, väčšinou na kultúru zameraní turisti do Košíc prídu, určite budú chcieť využiť návštevu východného cípu Slovenska (kam zrejme väčšina z nich príde prvýkrát v živote) aj na krátke výlety do okolitých miest a obcí.

Vo chvíli, keď sa Košice pripravujú na zvýšený nával turistov, my ideme rušiť Turistické informačné centrum, ktoré by mohlo oslovovať a prilákať týchto turistov do Rožňavy a jej okolia a ohrozená je aj existencia Divadla Actores, ktoré môže byť jedným z lákadiel pre kultúry chtivých návštevníkov. Nehovoriac o tom, že pred niekoľkými mesiacmi zástupcovia Divadla Actores informovali poslancov, že dostali ponuku od organizátorov akcie „Európske hlavné mesto kultúry“ podieľať sa na oficiálnom programe organizáciou divadelného festivalu Tempus Art 2013.

Rožňava je vraj mesto s výhľadom. Dúfam, že neurobí krátkozraké rozhodnutie.


PREČO SOM ODSTÚPIL Z KANDIDÁTNEJ LISTINY OBYČAJNÝCH ĽUDÍ A NEZÁVISLÝCH OSOBNOSTÍ

IVAN KUHN / 8. 02. 2012 / Dôvodov bolo niekoľko. Na prelome októbra a novembra minulého roku dostala OKS ponuku od Igora Matoviča, aby členovia OKS kandidovali na kandidátnej listine jeho novovytváranej strany, resp. hnutia. OKS túto ponuku prijala, pretože sa im ponuka Igora Matoviča, vytvoriť spoločnú kandidátku na ktorej by boli zástupcovia menších strán (okrem OKS aj KDS) a celoslovensky či regionálne aktívnych a známych osobností (žiadnych celebrít) zdala férová. A ja som bol jeden z členov OKS, ktorý bol na kandidátnu listinu nominovaný ako číslo 144, keďže dohoda znela, že členovia OKS budú na konci kandidátnej listiny, pričom posledné štyri miesta patrili Igorovi Matovičovi a jeho trom kolegom.

Žiaľ v priebehu predvolebnej kampane sa udialo niekoľko vecí, ktoré už zo strany Igora Matoviča neboli také férové, ako úvodná ponuka. Tým posledným zlomovým bodom bol jeho návrh, aby všetci kandidáti išli na tzv. detektor lži, odborne nazývaný polygraf a odpovedali na jedinú otázku – či vzali niekedy úplatok.

Možno pre väčšinu občanov-voličov, sa tento návrh môže javiť ako skvelý nápad. Ja som však presvedčený, že je to úplná hlúposť. Stačí si na túto tému prečítať pár zasvätených článkov a každý si uvedomí, že polygraf je zaujímavé zariadenie, ktoré v istých prípadoch môže napomôcť vyšetrovaniu závažných trestných činov, ale nie je to zďaleka absolútne spoľahlivý spôsob odhaľovania zločincov, či klamárov. Obzvlášť pri takto všeobecne formulovanej otázke.

Napríklad sa udáva spoľahlivosť “vyšetrenia” na polygrafe 90-95%. Pri 150tich kandidátoch to znamená, že 7-15 slušných ľudí by polygrafom mohlo byť označených za klamárov, ktorí už úplatok niekedy vzali. Pre niekoho je to možno prijateľné, pre mňa nie. Aj z tohoto dôvodu sa polygraf síce používa pri vyšetrovaní tých najzávažnejších trestných činov, ale súdmi nie je akceptovaný ako dôkazový materiál, je iba pomocnou informáciou pre vyšetrovateľov.

Navyše si treba položiť otázku, prečo by mali kandidáti odpovedať iba na otázku, či niekedy vzali úplatok. Prečo nie, či ho aj niekedy nedali? Alebo či pred daňovým úradom nezatajili nejaký príjem? Alebo nespáchali iný prečin či zločin? Návrh, aby kandidáti na poslancov išli na detektor lži a odpovedali na otázku, či niekedy vzali úplatok teda otvára viac problémov ako ich rieši.

Žijeme už 22 rokov v demokratickej spoločnosti, kde si ľudia minimálne raz za 4 roky volia svojich poslancov (aj keď prostredníctvom politických strán). Náš volebný systém dáva ľuďom možnosť zakrúžkovať na volebnej listine jednej strany maximálne štyroch kandidátov, o ktorých sú presvedčení, že to budú dobrí poslanci, pretože vo svojom doterajšom profesnom a súkromnom živote sa správali ako slušní ľudia. Na to netreba detektor lži, iba prejaviť raz za 4 roky trochu väčší záujem a zistiť si niečo o doterajšom pôsobení kandidátov na poslancov.

Konkrétne v mojom prípade si každý občan, nielen Rožňavy, môže nájsť na internete aké názory som vyjadroval na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rožňave a ako som hlasoval. Svoje majetkové pomery som deklaroval na tejto webstránke ešte pred tým ako som kandidoval na funkciu primátora a poslanca MZ.

Je mi ľúto, že došlo k rozpadu kandidátky Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, pretože sa na nej zišlo množstvo slušných ľudí a táto kandidátka dávala nádej, že sa časť týchto ľudí do parlamentu dostane. Igor Matovič však svojim nerozumným populizmom, ktorý degraduje demokratické voľby na úroveň vyšetrovania závažných kriminálnych činov, túto nádej pochoval.

Odporúčané čítanie:

Polygraf – pravda a lož v krivkách

 


MESTO S VÝHĽADOM NEVIDÍ ROK DOPREDU?

IVAN KUHN / 21.10.2012/ Vo štvrtok (18. 10.) som bol na služobnej ceste v Bruseli a tak som sa nemohol zúčastniť na zasadnutí Komisie finančnej, podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktorá zasadá zvyčajne v pondelok. Až po návrate na Slovensko som sa dozvedel, že komisia na tomto zasadnutí navrhla zrušiť Turistické informačné centrum (TIC).

Mesto Rožňava má problém.

Príjmy mesta z podielových daní v posledných rokoch poklesli, ale bývalý primátor a väčšina poslancov vytrvalo odmietali pozrieť sa pravde do očí. Zreálniť predpokladané príjmy v rozpočte a prijať tvrdé úsporné opatrenia. Miesto toho sa minulý rok štedro rozdávali dotácie niektorým vyvoleným športovým klubom.

Aj tento rok väčšina poslancov odhlasovala podobne vysoké dotácie tým istým klubom. Akurát ich už mesto nemá z čoho vyplatiť. A nielen to. Z mesiaca na mesiac sa zvyšuje suma neuhradených faktúr po lehote splatnosti a v niektorých organizáciách, zriadených mestom, meškajú výplaty.

A tak prišiel návrh zrušiť (zatiaľ jednu) príspevkovú organizáciu zriadenú (a samozrejme dotovanú) mestom.

O návrhu na zrušenie TIC bude zrejme ešte búrlivá diskusia s rôznymi argumentmi v prospech i neprospech zachovania tejto inštitúcie (a vtáčiky na streche Mestského úradu čvirikajú, že po voľbách príde možno aj návrh na zrušenie Divadla Actores a Rožňavskej televízie). V tejto chvíli však chcem poukázať iba na jeden dôvod, prečo návrh na zrušenie TIC práve v tomto čase je zlý a pre mesto škodlivý.

Budúci rok budú Košice Európskym hlavným mestom kultúry. Nie som síce fanúšikom takýchto projektov Európskej únie, keďže skúsenosti ukazujú, že sa pri nich väčšinou neefektívne míňajú peniaze európskych (a teda aj slovenských) daňovníkov, ale to v tejto chvíli nezmeníme, takže by bolo vhodné túto príležitosť aspoň naplno využiť.

Optimistické odhady hovoria o tom, že Košice navštívi budúci rok takmer pol milióna turistov. Pesimistické (alebo realistické?) odhady hovoria o štvrť milióne. Aj v prípade pesimistického variantu by to bol dvojnásobok toho, koľko turistov zvyčajne Košice každoročne navštívi. A keď už títo, väčšinou na kultúru zameraní turisti do Košíc prídu, určite budú chcieť využiť návštevu východného cípu Slovenska (kam zrejme väčšina z nich príde prvýkrát v živote) aj na krátke výlety do okolitých miest a obcí.

Vo chvíli, keď sa Košice pripravujú na zvýšený nával turistov, my ideme rušiť Turistické informačné centrum, ktoré by mohlo oslovovať a prilákať týchto turistov do Rožňavy a jej okolia a ohrozená je aj existencia Divadla Actores, ktoré môže byť jedným z lákadiel pre kultúry chtivých návštevníkov. Nehovoriac o tom, že pred niekoľkými mesiacmi zástupcovia Divadla Actores informovali poslancov, že dostali ponuku od organizátorov akcie „Európske hlavné mesto kultúry“ podieľať sa na oficiálnom programe organizáciou divadelného festivalu Tempus Art 2013.

Rožňava je vraj mesto s výhľadom. Dúfam, že neurobí krátkozraké rozhodnutie.


PREČO SOM ODSTÚPIL Z KANDIDÁTNEJ LISTINY OBYČAJNÝCH ĽUDÍ A NEZÁVISLÝCH OSOBNOSTÍ

IVAN KUHN / 8. 02. 2012 / Dôvodov bolo niekoľko. Na prelome októbra a novembra minulého roku dostala OKS ponuku od Igora Matoviča, aby členovia OKS kandidovali na kandidátnej listine jeho novovytváranej strany, resp. hnutia. OKS túto ponuku prijala, pretože sa im ponuka Igora Matoviča, vytvoriť spoločnú kandidátku na ktorej by boli zástupcovia menších strán (okrem OKS aj KDS) a celoslovensky či regionálne aktívnych a známych osobností (žiadnych celebrít) zdala férová. A ja som bol jeden z členov OKS, ktorý bol na kandidátnu listinu nominovaný ako číslo 144, keďže dohoda znela, že členovia OKS budú na konci kandidátnej listiny, pričom posledné štyri miesta patrili Igorovi Matovičovi a jeho trom kolegom.

Žiaľ v priebehu predvolebnej kampane sa udialo niekoľko vecí, ktoré už zo strany Igora Matoviča neboli také férové, ako úvodná ponuka. Tým posledným zlomovým bodom bol jeho návrh, aby všetci kandidáti išli na tzv. detektor lži, odborne nazývaný polygraf a odpovedali na jedinú otázku – či vzali niekedy úplatok.

Možno pre väčšinu občanov-voličov, sa tento návrh môže javiť ako skvelý nápad. Ja som však presvedčený, že je to úplná hlúposť. Stačí si na túto tému prečítať pár zasvätených článkov a každý si uvedomí, že polygraf je zaujímavé zariadenie, ktoré v istých prípadoch môže napomôcť vyšetrovaniu závažných trestných činov, ale nie je to zďaleka absolútne spoľahlivý spôsob odhaľovania zločincov, či klamárov. Obzvlášť pri takto všeobecne formulovanej otázke.

Napríklad sa udáva spoľahlivosť “vyšetrenia” na polygrafe 90-95%. Pri 150tich kandidátoch to znamená, že 7-15 slušných ľudí by polygrafom mohlo byť označených za klamárov, ktorí už úplatok niekedy vzali. Pre niekoho je to možno prijateľné, pre mňa nie. Aj z tohoto dôvodu sa polygraf síce používa pri vyšetrovaní tých najzávažnejších trestných činov, ale súdmi nie je akceptovaný ako dôkazový materiál, je iba pomocnou informáciou pre vyšetrovateľov.

Navyše si treba položiť otázku, prečo by mali kandidáti odpovedať iba na otázku, či niekedy vzali úplatok. Prečo nie, či ho aj niekedy nedali? Alebo či pred daňovým úradom nezatajili nejaký príjem? Alebo nespáchali iný prečin či zločin? Návrh, aby kandidáti na poslancov išli na detektor lži a odpovedali na otázku, či niekedy vzali úplatok teda otvára viac problémov ako ich rieši.

Žijeme už 22 rokov v demokratickej spoločnosti, kde si ľudia minimálne raz za 4 roky volia svojich poslancov (aj keď prostredníctvom politických strán). Náš volebný systém dáva ľuďom možnosť zakrúžkovať na volebnej listine jednej strany maximálne štyroch kandidátov, o ktorých sú presvedčení, že to budú dobrí poslanci, pretože vo svojom doterajšom profesnom a súkromnom živote sa správali ako slušní ľudia. Na to netreba detektor lži, iba prejaviť raz za 4 roky trochu väčší záujem a zistiť si niečo o doterajšom pôsobení kandidátov na poslancov.

Konkrétne v mojom prípade si každý občan, nielen Rožňavy, môže nájsť na internete aké názory som vyjadroval na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rožňave a ako som hlasoval. Svoje majetkové pomery som deklaroval na tejto webstránke ešte pred tým ako som kandidoval na funkciu primátora a poslanca MZ.

Je mi ľúto, že došlo k rozpadu kandidátky Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, pretože sa na nej zišlo množstvo slušných ľudí a táto kandidátka dávala nádej, že sa časť týchto ľudí do parlamentu dostane. Igor Matovič však svojim nerozumným populizmom, ktorý degraduje demokratické voľby na úroveň vyšetrovania závažných kriminálnych činov, túto nádej pochoval.

Odporúčané čítanie:

Polygraf – pravda a lož v krivkách

 


AKÁ JE HODNOTA PODIELU MESTA VO FIRME TEKO-R?

IVAN KUHN / 25. 03. 2011 / Mesto Rožňava uvažovalo o predaji svojho podielu vo firme TEKO-R už v minulom volebnom období. Dôvody boli dva.
V prvom rade, vedenie mesta zlým spravovaním svojho majetku bolo v minulosti nútené akceptovať zníženie svojho podielu vo firme TEKO-R z 50% na 36,7%. Tým sa z pozície rovnocenného partnera firmy STEFE dostalo do pozície menšinového vlastníka, ktorý už nemal prakticky žiadny vplyv na chod firmy TEKO-R.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že mesto sa zlou investičnou a rozpočtovou politikou dostalo do finančných problémov a potrebovalo zaplátať dieru v rozpočte. Jedným z riešení bol predaj majetku mesta, ktorým je aj obchodný podiel v spoločnosti TEKO-R.
V minulom volebnom období sa však predaj nepodarilo zrealizovať, keďže sa poslanci, primátor a zástupca primátora nevedeli dohodnúť na cene, za ktorú TEKO-R predať väčšinovému vlastníkovi. Totiž, na základe spoločenskej zmluvy vraj mesto nemôže svoj podiel predať tretej osobe bez súhlasu druhého vlastníka.
V tejto súvislosti stojí za pozornosť, že mesto spoločenskú zmluvu z neznámych dôvodov utajuje, aj keď nejde o tajný dokument a ktorýkoľvek občan si kópiu tohto dokumentu môže vyžiadať z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, na ktorom je tento dokument aj s jeho zmenami a dodatkami uložený.
Firma STEFE sa údajne vyjadrila, že súhlas na predaj podielu tretej osobe Mestu Rožňava nedá. Škoda. V takom prípade by sa totiž najľahšie dala zistiť trhová cena podielu mesta vo firme TEKO-R. Stačilo by vypísať verejnú obchodnú súťaž na predaj 36,7 percentného podielu firmy TEKO-R a predať podiel najvyššej ponuke. Lenže to žiaľ nie je možné.
Ostávajú dve možnosti. Predať podiel mesta väčšinovému vlastníkovi, teda firme STEFE alebo si podiel ponechať a nechať si aj v budúcnosti vyplácať podiel na zisku (za posledných 5 rokov to bolo 242 314 EUR). V prípade prvej možnosti, teda predaja podielu mesta však vyvstáva otázka určenia jeho ceny, keďže táto nemôže vzniknúť v trhovej súťaži viacerých záujemcov. Pritom okolo hodnoty 36,7 percentného podielu mesta vo firme TEKO-R lietajú veľmi rozdielne čísla.
Prvé číslo je 430 000 EUR. To je suma, ktorú ponúkla mestu firma STEFE. Údajne sa pritom vychádzalo z „indikatívneho ohodnotenia podielu mesta v spoločnosti TEKO-R“ ktorý v roku 2009 vypracovala spoločnosť Ernst &Young. Lenže v tomto indikatívnom ohodnotení bola cena podielu mesta ohodnotená v rozmedzí od 24 000 EUR do 150 000 EUR. Prečo teda firma STEFE ponúkla mestu niekoľkonásobne vyššiu sumu? Z čistej filantropie? Alebo preto, že si je, ako dobrý obchodník, vedomá, že skutočná hodnota podielu mesta je oveľa vyššia nielen ako 150 000 EUR, ale aj ako 430 000 EUR? Bývalý primátor a vice-primátor František Kardoš (ktorý rozhodne nie je mojim idolom) údajne pred rokom či dvomi vyhlásil, že keď predať podiel mesta tak nie za menej ako 35 mil. Sk (cca 1,16 mil. EUR). Bol jeho názor uletený alebo naopak založený na poznaní skutočnej hodnoty podielu mesta vo firme TEKO-R?
Spýtal som sa preto na názor kamaráta – ekonóma, ktorý pracuje ako riaditeľ oddelenia riadenia rizík vo významnej nadnárodnej investičnej spoločnosti a venuje sa ohodnocovanou spoločností do ktorých chce jeho zamestnávateľ investovať. Výsledok jeho kvalifikovaného odhadu (celý metodický postup ohodnotenia spoločnosti si môžete stiahnuť vo formáte PDF prostredníctvom linku/vlákna pod týmto blogom) je nasledovný:
„Na základe vykonaného ohodnotenia, hodnotiteľ neodporúča akceptovať za odpredaj podielu mesta cenu nižšiu ako 1 265 000 Eur ( 38 110 000 Sk ). Zároveň je názorom hodnotiteľa, že korektná, primeraná cena (fair value) podielu mesta sa pohybuje na úrovni 1 780 000 Eur (53 625 000 Sk). Je názorom hodnotiteľa, že predajca by mal akceptovať cenu 1 750 000 Eur (52 720 000 Sk) alebo vyššiu cenu.“
Po tom, čo som si prečítal jeho ohodnotenie, mi spadla sánka. A zároveň som si musel položiť dve otázky:
Prečo niekomu tak veľmi záleží na tom, aby mesto predalo svoj podiel za 430 000 EUR?
A prečo sa tak veľmi bráni tomu, aby si mesto cez verejné obstarávanie vybralo firmu alebo konzorcium firiem, ktoré by jednak vykonali v spoločnosti TEKO-R forenzný audit a zároveň ohodnotenie podielu mesta vo firme TEKO-R?
Odpoveď si dajte sami…

Ohodnotenie podielu mesta Rožňava v spoločnosti TEKO-R


CELKOVÉ NÁKLADY NA MOJU PREDVOLEBNÚ KAMPAŇ

IVAN KUHN / 11. 01. 2011 / Počas predvolebnej kampane som dal verejný prísľub, že do jedného mesiaca od volieb zverejním na svojej web stránke informácie o výdavkoch na moju predvolebnú kampaň.

Pôvodne som predpokladal, že do 1 mesiaca od volieb už bude celý rozpočet uzavretý a tak svoj sľub bez problémov splním. Nakoniec som však na niektoré doklady musel čakať dlhšie, kým mi ich dodávatelia služieb poslali podpísané poštou. A potom prišli sviatky. Takže svoj sľub plním s viac ako dvojtýždňovým meškaním.

Celkové náklady na moju predvolebnú kampaň nepresiahli sumu 5000 EUR, čo bol plánovaný rozpočet kampane. Skutočné náklady boli vo výške 4482,60 EUR.

Predvolebnú kampaň som si z väčšej časti hradil sám, sumou 2000 EUR na ňu prispela aj strana, ktorej som členom a za ktorú som kandidoval, teda OKS.

 • VÝDAVKY NA PREDVOLEBNÚ KAMPAŇ 
 • Reklama (bannery v slovenčine) na inforoznava.sk / 51,00 EUR
 • Tlač plagátov a samolepiek / 159,70 EUR
 • Reklamné predmety / 241,50 EUR
 • Billboard (tlač a prenájom plochy) / 166,00 EUR
 • Reklama (bannery v maďarčine) na inforoznava.sk / 51,00 EUR
 • Výlep plagátov / 79,04 EUR
 • Tlač letákov / 328,37 EUR
 • Tlač plagátov / 109,96 EUR
 • Distribúcia letákov / 96,00 EUR
 • Plastové poháre / 2,27 EUR
 • Kameramanské práce pre spot / 75,00 EUR
 • Tlač samolepiek a PVC tabúľ / 109,72 EUR
 • Tlač PVC tabule (náhrada za ukradnutú samolepku) / 10,12 EUR
 • Programovanie web stránky / 200,00 EUR
 • Reklama (banner) na roznava24.sk / 54,74 EUR
 • Reklama (bannery) na infonoviny.sk / 150,00 EUR
 • Spoločenská akcia / 160,00 EUR
 • Reklama Gemerský Korzár / 353,43 EUR
 • .týždeň 1000 ks / 833,00 EUR
 • Prenájom miestnosti v RPIC (podnikateľský inkubátor) / 21,00 EUR
 • Prepravné služby Fiat Ducato / 114,55 EUR
 • Náklady na zabezpečenie produkcie predvolebnej kampane / 800,00 EUR
 • Zhotovenie portrétu (zmluva o dielo a licenčná zmluva) / 300,00 EUR
 • Náklady na vedenie osobitného volebného účtu / 15,60 EUR
 • Spolu za celú predvolebnú kampaň / 4482,60 EUR 

O KLUBIZME A ŤAHANÍ ZA JEDEN POVRAZ

IVAN KUHN / 5. 12.  2010 / Niekoľko dní sledujem správy na inforoznava.sk, a predovšetkým diskusie k nim, a rozmýšľam, čo k tomu napísať, aby som svojimi slovami neprispel k eskalovaniu napätia. Pretože si myslím, že v istej časti rožňavskej občianskej spoločnosti vykypeli emócie viac, než je zdravé a situácia si žiada v prvom rade upokojenie.

Začnem témou „klubizmu“. Ako človek, ktorý vyštudoval politológiu a navyše je 9 rokov členom politickej strany, nemám absolútne žiadne námietky, ak sa ľudia organizujú do skupín s cieľom presadzovať svoje politické názory a ciele (a hodnoty, na ktorých sú tieto politické názory a ciele založené). Je to podľa mňa úplne prirodzené a legitímne ľudské správanie. V politike nemám (okrem diktatúry) z ničoho väčšiu hrôzu ako z predstavy 150 „nezávislých“ poslancov NR SR (alebo 17 nezávislých poslancov MZ), z ktorých každý jeden má svoj program a svoje priority a nezaujíma ho nič iné iba presadenie práve jeho programu a priorít.

Našťastie, ľudia sú tvory viac-menej rozumné a už dávno pochopili, že ak chcú niečo dosiahnuť, musia sa spájať a spolupracovať. Preto vyčítať niekomu, že si s ľuďmi rovnako zmýšľajúcimi vytvára klub (alebo rovno politickú stranu) nie je na mieste. Samozrejme, otázka je, či cieľom vytvorenia takéhoto klubu je spoločné presadzovanie programu a nie rozdelenie si „flekov“. Ale o tom je zbytočné (a kontraproduktívne) v tejto chvíli diskutovať (či skôr špekulovať). O pár mesiacov (a možno už týždňov) na tieto otázky dostaneme od aktérov jasné odpovede v podobe činov (teda predovšetkým hlasovania).

Ďalšia téza, ktorá sa tu pretriasala bola, že „všetci zvolení poslanci majú ťahať za jedno lano, ktoré smeruje v prospech mesta Rožňava“. Na prvé počutie to znie dobre. Lenže napriek tomu, že som optimista až idealista, nie som zďaleka presvedčený, či sa 17 ľudí naozaj dokáže zhodnúť, čo je „na prospech“ mesta Rožňava. Niekto si totiž môže myslieť, že na prospech mesta bude, ak sa zruší mestské divadlo a dotácie sa presmerujú do extraligového basketbalu. Niekto si môže myslieť, že na prospech mesta bude pravý opak. A niekto si môže myslieť, že na prospech mesta bude, keď sa zruší oboje a za ušetrené peniaze sa postavia sociálne byty.

Skrátka a dobre, o tom čo je na prospech mesta máme každý (či už poslanci alebo obyvatelia mesta) svoj vlastný názor a ten nie je určite jednotný. Samozrejme bude dobré, ak sa v kľúčových rozhodnutiach, ktoré v nasledujúcich mesiacoch a rokoch bude musieť spraviť Mestské zastupiteľstvo, podarí dosiahnuť konsenzus. Ale určite bude veľa rozhodnutí, kde sa konsenzus nepodarí dosiahnuť a dôjde k stretu dvoch alebo aj viacerých názorových táborov.

Nie je teda nič negatívne, ak sa tieto názorové tábory vyprofilujú už teraz a nie až pri niektorých kľúčových hlasovaniach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhneme. Pravda ak ide naozaj o názorové tábory a nie iba o „delenie si koristi“.

PS: Je skvelé, že tu diskutujeme a vymieňame si aj protichodné názory na to, ako by mala „po novom“ fungovať lokálna politika, ale bolo by fajn, keby sme sa človeka s iným názorom nesnažili okamžite „zadupať“ do zeme. Vo väčšine prípadov stojíme totiž na tom istom brehu a nie je nás až tak veľa, aby sme si z priateľov vyrábali nepriateľov. Ďakuje za porozumenie.


KOHO MÔŽU VOLIŤ VOLIČI STREDO-PRAVÝCH STRÁN?

 

IVAN KUHN / 24. 11.  2010 / Keď som sa definitívne rozhodol kandidovať na funkciu primátora mesta Rožňava, ako člen Občianskej konzervatívnej strany (OKS) som mal záujem na vytvorení volebnej koalície stredo-pravých strán.

Preto OKS v Rožňave oslovila okresné a miestne organizácie Most-Híd a SDKÚ-DS s ponukou na rokovania o koalícii. Rokovania neboli úspešné, predovšetkým z toho dôvodu, že ani zo strany Most-Híd ani zo strany SDKÚ-DS nebol väčší záujem o vytvorenie koalície, ktorá by kopírovala súčasnú vládnu koalíciu. Napriek tomu, že som vyštudoval politológiu, som tomu celkom nerozumel.

Viem, že v mnohých mestách na Slovensku sa takéto koalície nepodarilo vytvoriť, lebo jednotlivé strany mali svojich vlastných kandidátov na primátorov a niektoré zo strán neboli ochotné ustúpiť a podporiť na primátora kandidáta z „konkurenčnej“ pravicovej strany. Ale v Rožňave ani Most-Híd ani SDKÚ-DS nemali svojich vlastných kandidátov na primátora. Napriek tomu sa k návrhu OKS na vytvorenie stredo-pravej koalície postavili vlažne až odmietavo. Dnes už vieme prečo.

Most-Híd podporil na primátora MUDr. Vladislava Laciaka, ktorý pred štyrmi rokmi kandidoval na primátora za Smer-SD a iba pred nedávanom požiadal o pozastavenie členstva v tejto strane aby mohol tentokrát kandidovať ako „nezávislý“. A okresný predseda SDKÚ-DS zase v predvolebnom letáku strany Smer-SD podporil na funkciu primátora okresného predsedu Smer-SD Ing. Jána Babiča. Otázka je, ako sa k tomu postavia pravicoví voliči Most-Híd a SDKÚ-DS.

Pravicová alternatíva tu je. Kandidujem na primátora za OKS a mojou ambíciou je zastupovať na miestnej úrovni tých pravicových voličov Rožňavy, ktorí si želali zmenu štýlu vládnutia a vyjadrili ju svojim hlasom v parlamentných voľbách. Pokračujme v zmene, ktorú sme začali v júni 2010 na celoštátnej úrovni, aj na komunálnej úrovni vo voľbách 27. novembra 2010. Začnime novú budúcnosť Rožňavy bez starých smerov.


PETER OSUSKÝ PÍŠE ROŽŇAVČANOM

REDAKCIA / PETER OSUSKÝ / 24. 11. 2010 / Podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, poslanec Národnej rady SR a prorektor Univerzity Komenského v Bratislave odporúča Rožňavčanom voliť Ivana Kuhna:

„Poznám ho roky. Pracovitého, spoľahlivého, nehlučného. Dobrá značka – ako solídne britské auto alebo švajčiarske hodinky. Muž s fotoaparátom, muž s čistou mysľou. Čítam jeho analýzy stavu vecí okolo nás, sú jasné a zrozumiteľné. Za svojím si stojí a necúva. Kabáty neprevracia, svedomie nepredá. Vie kde je sever, aj keď kandiduje „na juhu“. Bude dobrým primátorom. Volá sa Ivan Kuhn.”


NAČO JE KOMU MESTSKÁ RADA

IVAN KUHN / 23. 11.  2010 / Jedným z bodov môjho volebného programu je „zrušenie Mestskej rady a presun jej kompetencií na Mestské zastupiteľstvo“. Okolo tohto bodu sa pred časom na internetovom portáli inforoznava.sk roztočila menšia debata, preto si myslím, že je potrebné tento návrh trochu vysvetliť.

Na čo je vlastne dobrá Mestská rada? Nuž, v prvom rade, zasadnutia Mestskej rady nie sú verejné. Na rozdiel od zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MZ), na ne občania nemajú prístup, nevysielajú sa v priamom prenose v rožňavskej televízii. Takže sú ideálnym miestom na to, aby sa zástupcovia rôznych záujmových skupín dohodli na tom, ako na MZ o určitých predkladaných materiáloch hlasovať. A veľmi o nich ani nediskutovať, aby sa „neprevalilo“ koho a aké záujmy sú za tým-ktorým návrhom.

Samozrejme, je právom ktoréhokoľvek poslanca MZ, aby po tom, ako sa mu do rúk dostanú materiály, ktoré budú prerokovávané na MZ, kontaktoval iných poslancov MZ a dohodol sa s nimi na spoločnom postupe. Ale to môžu ísť poslanci do krčmy alebo na basketbal a tam sa na tom dohodnúť a nemusia byť za to platení z mestských peňazí. Členstvo v Mestskej rade totiž „vynáša“ oveľa viac, ako obyčajné „poslancovanie“ (ale o tom nabudúce). Pritom konečné rozhodnutie aj tak robí Mestské zastupiteľstvo a nie Mestská rada.

Aké sú teda hlavné dôvody pre to, aby Mestská rada nebola zriadená?

1. Nie je žiadny dôvod, aby niektorí poslanci boli viac privilegovaní ako iní. Všetci majú od voličov rovnaký mandát.

2. Nie je žiadny dôvod, aby niektorí poslanci okrem toho, že majú viac kompetencií boli aj viac platení.

3. Zrušením Mestskej rady sa fungovanie mesta nijako nezhorší. Všetky kompetencie bude vykonávať Mestské zastupiteľstvo.

4. Zrušením Mestskej rady sa ušetria finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť na užitočné veci v prospech všetkých občanov mesta.

V diskusii na internete zaznel aj názor, že „rada sa podieľa na príprave predkladaných materiálov, ovplyvňuje ich výber, sama rozhoduje o otázkach, ktorými netreba zaťažovať zastupiteľstvo atď.“

Zaujímalo by ma, na základe akých kritérií si niekoľko, zo všetkých demokraticky zvolených poslancov, vyhradzuje právo rozhodovať čím „zaťažovať“ a čím „nezaťažovať“ Mestské zastupiteľstvo. Zákon o obecnom zriadení predsa jasne stanovuje, aké sú kompetencie primátora a aké sú kompetencie Mestského zastupiteľstva. Ak niektorých poslancov MZ niektoré veci „zaťažujú“, tak sa môžu vzdať svojho mandátu, alebo vôbec nekandidovať na túto funkciu. Nehovoriac o tom, že mi nie je jasné, ako je možné, že to, čo by „zaťažovalo“ poslancov Mestského zastupiteľstva, „nezaťažuje“ poslancov v Mestskej rade…


NÁKLADY NA MOJU PREDVOLEBNÚ KAMPAŇ

IVAN KUHN / 21. 11.  2010 / Keďže sa v diskusiách na internete objavili otázky týkajúce sa výdavkov na predvolebnú kampaň, rozhodol som sa zverejniť doterajšie výdavky (vystavené a uhradené faktúry). 

Pôvodne som mal v úmysle všetky tieto údaje zverejniť na svojej webovej stránke do 1 mesiaca od volieb, keď už bude celý rozpočet uzavretý. Ale rešpektujem záujem občanov – voličov vedieť už pred voľbami, koľko ktorý kandidát do svojej kampane investuje a aké sú zdroje týchto financií.

Treba však zdôrazniť, že ide iba o priebežný rozpočet, v najbližších dňoch očakávam ďalšie faktúry (napríklad za prenájom sály v Podnikateľskom inkubátore) a niektoré činnosti mi budú vyfakturované až po voľbách. Nepredpokladám však, že celkové náklady na moju predvolebnú kampaň presiahnu sumu 5000 EUR.

Predvolebnú kampaň si z väčšej časti hradím sám, sumou 2000 EUR na ňu prispela aj strana, ktorej som členom a za ktorú kandidujem, teda OKS.

 • DOTERAJŠIE VÝDAVKY NA PREDVOLEBNÚ KAMPAŇ 
 • Reklama (bannery v slovenčine) na inforoznava.sk / 51,00 EUR
 • Tlač plagátov a samolepiek / 159,70 EUR
 • Reklamné predmety / 241,50 EUR
 • Billboard (tlač a prenájom plochy) / 166,00 EUR
 • Reklama (bannery v maďarčine) na inforoznava.sk / 51,00 EUR
 • Výlep plagátov / 79,04 EUR
 • Tlač letákov / 328,37 EUR
 • Tlač plagátov / 109,96 EUR
 • Distribúcia letákov / 96,00 EUR
 • Tlač samolepiek a PVC tabúľ / 109,72 EUR
 • Tlač PVC tabule (náhrada za ukradnutú samolepku) / 10,12 EUR
 • Programovanie web stránky / 200,00 EUR
 • Reklama (banner) na roznava24.sk / 54,74 EUR
 • Reklama (bannery) na infonoviny.sk / 150,00 EUR
 • SPOLU K 21. 11. 2010 / 1807,15 EUR

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

IVAN KUHN / 21. 11.  2010 / Slovenská demokracia má svoje zaujímavé zvláštnosti. Napríklad poslanec (aj) miestneho zastupiteľstva má 5 možností ako „hlasovať“:

1. prezentovať sa na hlasovaní a hlasovať ZA návrh

2. prezentovať sa na hlasovaní a hlasovať PROTI návrhu

3. prezentovať sa na hlasovaní a hlasovať, že sa ZDRŽIAVA hlasovania o návrhu

4. prezentovať sa na hlasovaní, ale nehlasovať

5. neprezentovať sa na hlasovaní

Podľa môjho názoru by mali mať poslanci iba 3 možnosti – hlasovať ZA návrh, hlasovať PROTI návrhu a nezúčastniť sa hlasovania. Stláčať hlasovacie tlačidlo, ktorým oznamujem, že sa ZDRŽIAVAM hlasovania je proti akejkoľvek logike. Poslanci dostali mandát od svojich voličov aby ROZHODOVALI o správe vecí verejných, nie aby sa „ZDRŽIAVALI“ ROZHODOVANIA.

Samozrejme, sú situácie a hlasovania, keď sa ktorýkoľvek z poslancov môže dostať do konfliktu záujmov. Napríklad keď požiada o odpredaj nejakého pozemku mesta. V tom prípade ale etickým postupom je NEZÚČASTNIŤ SA hlasovania.

Mimochodom, slovenským (alebo možno slovanským) špecifikom je „VZIAŤ NIEČO NA VEDOMIE“. Keď sme sa svojho času s kolegami snažili vysvetliť zahraničným expertom z krajín EÚ (v čase keď sa Slovensko ešte len uchádzalo o členstvo v únii), že poslanci materiál „vzali na vedomie“, tvárili sa zmätene a nechápavo a niekoľkokrát sa spýtali: „tak schválili to alebo neschválili?“.

Čo poslanci hlasovaním o tom, že materiál „vzali na vedomie“ vlastne vyjadrujú? Že si ho prečítali? Alebo že pri jeho čítaní na zasadnutí nespali ale vnímali? Aký je praktický dôsledok toho, ak nejaký materiál poslanci vezmú alebo nevezmú na vedomie?


PÁR SLOV PRE SKEPTICKÝCH (NE)VOLIČOV

TÍMEA BAGAČKOVÁ ZOLLEROVÁ / 18. 11.  2010 / Dosť často sa v Rožňave stretávam s názorom – aj tak sa nič nezmení, aj tak to bude to isté, aj tak si chcú všetci len nahrabať… a podobne. Práve pre týchto skeptikov som sa rozhodla napísať pár slov:

Treba si uvedomiť jednu vec: komunálne voľby sú určené zákonom, každé štyri roky si niekoho volíme. A je jedno, či bude účasť 20 alebo 80 %-ná, z týchto volieb vždy vzídu noví primátori, starostovia, poslanci. Tak prečo to neskúsiť zakaždým znova, veď aj v živote to tak funguje. Spadneme, opäť sa postavíme. A pokúšame sa chodiť znova a znova, až kým sa nám to nepodarí. To isté funguje aj pri voľbách. Ak sa nevzdáme, je tu šanca – a stále väčšia, že sa nám podarí veci zmeniť. Svojou pasivitou len nahrávame tým, vďaka ktorým sme začali byť skeptickí…

V týchto komunálnych voľbách je v Rožňave konečne z čoho vyberať. Máme až deviatich kandidátov na primátora (a ja sa netajím tým, že pre mňa je najideálnejším Ivan Kuhn) a vyše sto kandidátov na poslancov. Chcem Vás všetkých veľmi pekne poprosiť – nehádžte nás do jedného vreca. Niekedy si to neuvedomujete, ale mnohých nás to uráža. Vôbec sme sa nerozhodli kandidovať preto, aby nám stučneli naše vlastné peňaženky, myslíme to skutočne vážne. Chceme pomôcť nášmu mestu, veď tu žijeme a chceme tu žiť aj naďalej.

Našťastie obyvatelia Rožňavy začínajú chápať a aj cítiť, že je tu nádej. Mestom sa začína šíriť pozitívna vlna zmeny. A ja som presvedčená o tom, že teraz sa to konečne podarí. Veď nádej zomiera posledná.

Želám nám všetkým príjemné volenie a ešte príjemnejšie výsledky.


DŽENTLMENSKÁ DOHODA – NEZNÁMY POJEM

 

IVAN KUHN / 15. 11.  2010 / Na poslednom pracovnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MZ) v Rožňave v končiacom sa volebnom období, sa riešila aj otázka uzatvorenia zmluvy o prenájme poslednej voľnej plochy v areáli rožňavskej priemyselnej zóny (hovorovo priemyselný park).

 

O pozemok prejavila záujem firma JBD pelety s.r.o., ktorá podľa obchodného registra vznikla iba 25. 08. 2010 a ktorá sídli na zvláštnej adrese Diagorou, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601 4, P.C.1097 Nicosia Cyprus. Už táto adresa by mala nabádať k pozornosti a opatrnosti, pretože pri jednoduchom overení si tejto adresy cez internet je zrejmé, že na tejto adrese (pravdepodobne súkromný byt a nie nejaká kancelária) sídli niekoľko „firiem“ (podobne ako v prípade schránkovej firmy známej z aféry s predajom „teplého vzduchu“). Ale o tom možno niekedy inokedy. V tejto chvíli je dôležitejšie niečo iné.

Totiž, ako na zasadnutí MZ poznamenal primátor MUDr. Laciak, o tento pozemok prejavila v minulosti záujem holandská firma VDS Stalen Meublen (http://www.vandersluis.nl/), čo je už trochu iná liga, než cyperská schránková firma. VDS Stalen Meublen však vzhľadom na celosvetovú finančnú a ekonomickú krízu pozastavila svoje investičné aktivity, vrátane plánovanej investície v priemyselnej zóne Rožňava. Zároveň však holandský investor požiadal mesto Rožňava, aby v prípade, že o pozemok prejaví nejaká iná firma, bol mestom informovaný a mohol prehodnotiť svoje rozhodnutie o pozastavení investície v Rožňave. A pokiaľ som slovám pána primátora porozumel správne, vedenie mesta Rožňava Holanďanom tento prísľub dalo. A nedodržalo.

Údajne sa nepodarilo skontaktovať slovenského zástupcu holandskej firmy. Ako keby bol taký problém, kontaktovať priamo holandskú centrálu, keď si ich slovenský zástupca zmenil telefónne číslo, alebo už pre túto firmu nepracuje. Ešte počas spomínaného zasadnutia MZ som si „vygúglil“ názov holandskej firmy a našiel jej web stránku, ktorá je nielen v holandčine, ale aj v angličtine. Aj s poštovou a e-mailovou adresou a telefónnym a faxovým číslom. Takže naozaj netuším, čo vedeniu mesta bránilo oznámiť firme VDS Stalen Meublen, že mesto má o pozemok ďalšieho záujemcu a teda očakáva od holandského investora definitívnu odpoveď, aby mohlo prípadne rokovať s ďalším investorom. Je to iba neschopnosť komunikovať v cudzom jazyku, alebo neschopnosť ctiť džentlmenské dohody?

A čo je najhoršie, podľa reakcií na zasadnutí MZ si mnohí súčasní poslanci ani vôbec neuvedomujú, ako veľmi poškodili obraz mesta Rožňava v očiach potenciálnych zahraničných investorov. Lebo v medzinárodnom biznise sa džentlmenské dohody berú rovnako vážne ako tie písomné. No čo, hlavne že sme ešte pred voľbami stihli zohnať do priemyselnej zóny ďalšieho investora a šanca na znovuzvolenie stále žije, však?


KOHO BUDEM VOLIŤ A PREČO

 

RADO KOVÁCS / 14. 11. 2010 / Komunálne veci verejné sledujem intenzívne už tri roky. Počas nich som si sám v sebe ujasnil, ako by mohlo a malo toto mesto fungovať tak, aby sa mi tu žilo dobre. Aby som sa mohol spokojne venovať tomu, čo ma zaujíma.

Výsledkom môjho uvažovania sú texty, ktoré som priebežne uverejňoval na Inforoznava.sk, verejné vystúpenia na stretnutiach občanov s vedením samosprávy i na zasadnutiach MsZ a ktoré sa nakoniec objavili aj v programe, ktorý sa síce volá (pred)volebný, ale v skutočnosti hovorí o tom, k čomu som ochotný a schopný prispieť po voľbách – keď sa Rožňavčania rozhodnú, že moje priority sú aj ich prioritami.

V priebehu tých troch rokov som si uvedomil, aké ťažké je nájsť ľudí, s ktorými by som zdieľal podobné názory na fungovanie samosprávy a ktorí sú zároveň ochotní verejne vystúpiť a obhajovať tieto názory racionálnymi argumentami.

Rožňavská situácia nie je závideniahodná, nie je však ani tragická. My, ktorí tu žijeme, vieme, že sme sa za 20 rokov posunuli k lepšiemu v mnohom dôležitom. Zároveň si však jasne uvedomujeme, že až príliš často spätkujeme a robíme okľuky tam, kde je najsprávnejšie ísť rovno a tam, kde sa treba pristaviť a porozmýšľať, často reagujeme bezhlavo, či skôr svojhlavo.

Pred Rožňavčanov predstupujem ako nezávislý kandidát na poslanca, pretože ma slovenská stranícka politika nepresvedčila, aby som jej venoval svoj čas a energiu. V mojom rodnom meste však úprimne podporujem a na pozíciu primátora budem voliť Ivana Kuhna.

Nebudem ho voliť preto, že je v OKS ani pre jeho názory na čokoľvek, čo sa netýka spravovania nášho mesta. Budem ho voliť preto, lebo máme podobný program – vidíme teda ďalšiu dobrú budúcnosť mesta približne rovnako. Nemyslím si, že Rožňava potrebuje ideologické masírovanie a politikárčenie, za ktorými sa skrývajú aj tak len obyčajné ľudské neresti ako chamtivosť, intrigánstvo či túžba po moci a sláve.

Ivanov program je z tohto pohľadu veľmi rozumný, pretože minimalizuje presadenie sa ľudí s týmito vlastnosťami pri spravovaní mestského majetku. Je tiež realistický, nesľubuje totiž niečo, čo nedokáže splniť. Pozná fungovanie samosprávy, jej možnosti a povinnosti, nekreslí Rožňavčanom pečené holuby ani plnú “kapsu potras sa”.

Dôležitým argumentom v jeho prospech je to, že nie je napojený na nikoho, kto sa v tomto meste počas uplynulých 20 rokov spolupodieľal na tom, ako dnes vyzerá a v akom je stave.

Nemyslím si, že keď sa obaja objavíme v primátorskom, resp. poslaneckom kresle, budeme mať na všetko rovnaký názor. Som si temer istý, že prídu situácie, keď budeme jeden s druhým ostro nesúhlasiť a nebudem hlasovať v súlade s jeho presvedčením. To všetko je v poriadku a ja do tohto rizika s radosťou pôjdem. Pre mňa je dôležité, že s prípadným príchodom Ivana do kresla primátora sa radikálne zmení atmosféra a kultúra v meste, v Mestskom úrade i na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva. Že sa raz a navždy skončí s rodinkárstvom, korupciou, netransparentným narábaním s majetkom mesta.

Že sa skončia hádky a rozpory, za ktorými sa skrývajú záujmy všetkým dobre známych podnikateľov a začnú sa výmeny názorov, ktoré sa budú viesť v prospech kvality života Rožňavčanov.


MAGDA VÁŠÁRYOVÁ PÍŠE ROŽŇAVČANOM

REDAKCIA / MAGDA VÁŠÁRYOVÁ / 12. 11. 2010 / Spoločná kandidátka stredopravej koalície OKS, SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd na primátorku hlavného mesta odporúča Rožňavčanom voliť Ivana Kuhna:

Milí Rožňavčania, výnimočne túto jeseň sa nebudem prechádzať vaším mestom, ale to preto, že sama kandidujem na primátorku Bratislavy za širokú koalíciu, ktorej členom je i strana OKS. Pretože poznám pána Ivana Kuhna osobne veľmi dlhý čas, s čistým srdcom a úmyslami vám ho odporúčam ako kandidáta, ktorý môže zvrátiť mnoho nepriaznivých tendencií vo vašom krásnom meste a v úzkej spolupráci s dnešnou vládou pomôcť vášmu ťažko skúšanému regiónu.

O HUDOBNÝCH KRITIKOCH

IVAN KUHN / 11. 11.  2010 / Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva primátor MUDr. Laciak na moju adresu a na adresu Rada Kovácsa celkom vtipne poznamenal:

„Sú hudobníci, ktorí stvoria hudobné dielo, to sú majstri. A potom sú majstri, ktorí to hudobné dielo vedia zahrať, to sú naozaj tiež majstri. A potom sú hudobní kritici a hudobní kritici nikdy ani nestvoria dielo a ani ho nezahrajú. A vy ste kritici.“

Pán Laciak má možno pravdu. Ale zabudol na to, že hudobný kritik možno nič nezloží a nič nezahrá, ale to ešte neznamená, že nepočuje falošné tóny, ktoré vyludzujú tí, ktorí sa tvária, že sú majstri. Lenže iba majstri pretvárky.

Napríklad takí, ktorí sa tvária, že pracujú zadarmo, ale v skutočnosti pracujú vo svojom riadnom pracovnom čase, ktorý majú zaplatený z našich daní. A niekedy ani nepracujú, iba vysedávajú niekde v kaviarni.

Alebo takí, čo sa tvária, že stíhajú súčasne na plný úväzok pracovať na jednom pracovisku a v tom istom čase aj vykonávať stavebný dozor na inom pracovisku.

Alebo takí, ktorí sa tvária ako kvalifikovaní a technicky zdatní odborníci, ale za 12 rokov pri moci neboli schopní postaviť jeden funkčný (skolaudovaný) priemyselný park s priamym napojením na hlavnú cestnú komunikáciu. O schopnosti získať poriadneho zahraničného investora ani nehovoriac.

Alebo takí, ktorí sa hrajú na transparentných. Ale iba od 1. 1. 2010. Veď čo keby sa v tých starších zmluvách a faktúrach našlo niečo aj na nich?

Ale na takéto falošné tóny nemusí mať človek ani absolútny sluch, aby mu pílili uši…


O ČOM TO JE? O PORUŠENÍ ZÁKONA PANI POSLANKYŇA!

IVAN KUHN / 10. 11.  2010 / 9. novembra 2010 sa konalo posledné pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MZ) v Rožňave v končiacom volebnom období. Posledným bodom rokovania boli správy hlavnej kontrolórky vrátane informácie o čerpaní úveru z ČSOB.

 

Neviem, či by tento bod rokovania bol zaradený na toto zasadnutie MZ, keby som na predchádzajúcom zasadnutí MZ, ktoré sa konalo 5. 10. 2010 nepoložil hlavnej kontrolórke otázku, či čerpaním úveru na bežné výdavky v tomto kalendárnom roku a odložením jeho splácania na nasledujúce 3 roky, mesto neporuší zákony a pravidlá o hospodárení miestnej samosprávy.

Na túto otázku mi pani hlavná kontrolórka JUDr. Balážová neodpovedala ústne priamo na zastupiteľstve, ale poslala mi písomnú odpoveď z ktorej citujem:

„Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje financovania môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.“

A ďalej:

„Pokiaľ sa do konca roka 2010 tieto návratné zdroje financovania nesplatia z príjmov bežného rozpočtu alebo z príjmov kapitálového rozpočtu, dôjde k porušeniu zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že táto skutočnosť nastane, poslanci MZ budú na túto skutočnosť upozornení a táto skutočnosť sa uvedie aj pri prerokovaní záverečného účtu mesta Rožňava za rok 2009.“ (Tu sa pani kontrolórka zrejme pomýlila, predpokladám, že mala na mysli rok 2010.)

Takže si to zrekapitulujme. Vedenie mesta (primátor, zástupca primátora a prednosta Mestského úradu) predložilo poslancom návrh na prijatie úveru, ktorý bol v rozpore so zákonom. Poslanci (presnejšie 11 z 19 zvolených, resp. 16 prítomných) tento úver schválili. Mesto tento úver nebude vedieť do konca roku splatiť (nemá z čoho – viď. informácia o hospodárení mesta prerokovávaná na tom istom zasadnutí MZ) a hlavná kontrolórka budúci rok upozorní novozvolených poslancov MZ na to, že mesto porušilo zákon. Kocúrkovo? Nie! Rožňava!

Mimochodom, vedenie mesta si tento úver vzalo predovšetkým preto, aby sa pred voľbami vyhlo hrozbe ozdravného režimu a možno aj nútenej správy. Čo by asi výrazne ohrozilo šance súčasného primátora a väčšiny poslancov na znovuzvolenie. To, že zaťali sekeru vo výške 1,5 mil. EUR (teda cca 45 mil. Sk) čo v praxi znamená, že od januára budúceho roku bude mesto 3 roky splácať 40 tis EUR (cca 1,2 mil. Sk) mesačne, ktoré budú v rozpočte mesta citeľne chýbať, zjavne väčšinu súčasného vedenia mesta netrápi (česť pánom poslancom Balážovi a Dubovskému, ktorí ako jediní hlasovali proti tomuto úveru v tejto výške).

Takto vyzerá minulosť nášho mesta. Aká bude jeho budúcnosť?

PS: Titulok článku stvorila pani poslankyňa MUDr. Kopecká, ktorú som počas celého zasadnutia MZ nepočul diskutovať ani k jednému bodu (ak som niečo prehliadol a mala čo i len jeden diskusný príspevok, tak sa jej touto cestou okamžite ospravedlňujem). Ale jediné slová, ktoré som z jej úst na zasadnutí MZ dňa 9.11.2010 počul, bola tá prvá veta v titulku, ktorou reagovala na moje vystúpenie k predmetnému bodu na zastupiteľstve. Tá druhá veta je moja odpoveď (keďže mi z iniciatívy zástupcu primátora pána Kardoša a končiaceho poslanca pána Kavečankyho už nebolo umožnené pani poslankyni odpovedať priamo na zastupiteľstve).

Nov 3, 2010

Leave a Reply