BUDÚCNOSŤ ROŽŇAVY

 

MÔJ PROGRAM PRE ROŽŇAVU

MESTO BEZ ROZKRÁDANIA Zastavenie mrhania mestskými peniazmi
NEZADĹŽENÉ MESTO Vyrovnaný a rozumný rozpočet
MESTO BEZ KORUPCIE Obstarávanie cez verejné súťaže a elektronické aukcie, predaj majetku prostredníctvom verejných obchodných súťaží
BEZPEČNEJŠIE MESTO Posilnenie mestskej polície a prehodnotenie jej činnosti, rozšírenie kamerového systému
MESTO V SLUŽBÁCH OBYVATEĽOV Rozvoj a údržba verejných služieb, postupná oprava ciest a chodníkov, rekonštrukcia detských ihrísk, tvorba nových parkovacích miest
KULTÚRNEJŠIE MESTO Nové, rovnocenné pravidlá podpory kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, výstavba cyklisticko-turistickej cesty pri rieke Slaná
VIAC PRÁCE V MESTE Prilákanie investorov do mesta a priemyselného parku
MODERNEJŠIE MESTO Komplexná rekonštrukcia Základnej školy na Zlatej ulici a Spojenej školy na ulici J. A. Komenského, postupná rekonštrukcia materských škôl
SPRAVODLIVEJŠIE MESTO Prísnejšie definovanie konfliktu záujmov pracovníkov samosprávy
TRANSPARENTNÉ MESTO Zverejňovanie informácií na internete

Oct 24, 2014

Leave a Reply