KASSAI MEGYÉRE VONATKOZÓ VÁLASZTÁSI PROGRAM

profilovka
1. Átlátható önkormányzat: A politikusok és hivatalnokok ellenőrzése

 

Az önkormányzatoknak világos, áttekinthető, előre meghatározott és állandó szabályok szerint kell működniük, amelyek lehetetlenné teszik az öntörvényű döntéshozatalt, nem hagynak teret a szubjektív döntéseknek, korrupciónak és a hatalommal való visszaélésnek. A polgároknak lehetőséget kell kapniuk az általuk megválasztott politikusok és a pénzükből fizetett hivatalnokok tevékenységének ellenőrzésére.

 

Ennek érdekében törekedni fogok a következők elérésére:

• Szigorúbb közbeszerzési szabályok a Kassai Megyei Önkormányzat számára, melyek csökkentik a kevésbé átlátható közbeszerzési módszerek alkalmazását.

• Elektronikus aukciók alkalmazása

• Az összeférhetetlenség elvének szigorú betartása a megyei szintű közalkalmazottaknál a hatályos törvényeken felül is.

• A megye választott képviselőknek kifizetett jutalmak nyilvánosságra hozatala.

• Az önkormányzatok tevékenységével kapcsolatos összes információ nyilvánosságra hozatala az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény szerinti kötelezettségeken felül is. Annak elérése, hogy az információk hozzáférhetőek legyenek az önkormányzat weboldalán.

• Az önkormányzatok alkalmazottainak felvételénél a legszakképzettebb pályázók alkalmazásának biztosítása az önkormányzatok hatáskörébe tartozó hivataloknál és szervezeteknél.

 

2. Gazdaságos gazdálkodás: Állj! a polgárok pénzének elherdálására.

 

A megyei önkormányzat az adófizetők pénzéből gazdálkodik. Ezért csak annyit kell belőle felhasználnia, amennyi feltétlen szükséges az alapfunkciók ellátására. Ezekkel a pénzekkel a lehető leggazdaságosabban és leghatékonyabban kell gazdálkodni. Ennek bebiztosítására a legmegfelelőbb környezet a gazdasági szabadság elvének alkalmazása. Személyes felelősség a piacgazdaság keretei között, és a lehető legkisebb beavatkozásokkal és alacsony adókkal.

 

Ennek érdekében meg kell tenni a következőket:

• A megyei önkormányzat kiegyensúlyozott költségvetését, a futó kiadások és tőkeoldali tételekben, meggátolni az önkormányzat eladósodását, (A Kassa Megyei Önkormányzat jelenleg a negyedik legeladósodottabb.)

• Meg kell akadályozni az önkormányzat kiadásait az olyan tevékenységekre, amelyek nem függnek össze az alaptevékenységgel. Csökkenteni a dotációkat a megye beruházási és vállalkozói tevékenységébe.

• Csökkenteni kell a gépkocsiadót, az ebből származó jövedelmet célirányosabban kell felhasználni az úthálózat átépítésére és karbantartására.

• A megyei hivatal, valamint a megye által létrehozott szervezetek tevékenységének felülvizsgálata. Következtetésképpen feljavítani a tevékenységeket.

• A megye az alaptevékenységekhez nélkülözhető vagyonának átlátható értékesítése.

• A megye tulajdonában lévő műemlékek ésszerű bérbeadása. A rossz állapotban lévők bérbeadása szimbolikus bérleti díjért civil szervezeteknek, amelyek képesek a rekonstrukcióra és a működtetésre.

• Szolgáltatások kiszervezése – a megye által eddig végzett szolgáltatások bebiztosítása magánszektor által, átlátható versenyeztetés után.

• A megye népszerűsítésére fordított összegek csökkentése. A megtakarított pénzforrások átirányítása az úthálózat és a műemlékek karbantartására.

• Az euro források ésszerűbb felhasználása.

 

3. A lakósságnak nyújtott szolgáltatások: Magas minőség alacsony árért

A megye egyebeken kívül szolgáltató szervezet is, mely a lakósságnak, de a megye látogatóinak is, a törvények által előirt szolgáltatásokat nyújtja. Leginkább a középiskolai oktatás, szociális szolgáltatások, kultúra, népnevelés és úgyszintén a forgalmi átjárhatóság.

 

Ennek érdekében meg kell tenni a következőket:

• A másod- és harmadosztályú utak általános felújításának világos sorrendbe állítása azok állapota és kihasználtsága szerint.

• A szociális szolgáltatások minőségének hatékony átértékelése és azok szabványosítása.

• A középiskolai oktatás minőségének javítása.

• A városközi tömegközlekedés dotációjának csökkentése, annak rendszeri megváltoztatása kilométerszám alapúról értékesített menetjegy alapúra, és az integrált elővárosi-városi közlekedés létrehozása.

 

4. Megyék: visszatérni a természetes térségekhez.

A mostani területi felosztás nem ésszerű. A Mečiar-korszakban létrehozott 8 kerületi önkormányzat szétválasztotta a természetes történelmi térségeket és mesterséges térségeket hozott létre, amivel a lakosság nem tud azonosulni. Az eredmény: közömbösség, a polgárok nem érdeklődnek a közügyek iránt, ami elégtelen ellenőrzéshez vezet. Ezért az eredeti 16 megyés beosztás híve vagyok. Erről viszont a parlamentnek kell döntenie.

 

Ennek érdekében törekedni fogok arra, hogy:

• Megnyerjem a megye tisztségviselőit a 16 megyés beosztás elfogadtatására.

• Együttműködjünk a községi önkormányzatokkal és a civil szervezetek elöljáróival a természetes térségek visszaállításában.

Nov 1, 2013

Leave a Reply