VÁLASZTÁSI PROGRAM

IVAN KUHN, OKS, rozsnyói polgármesterjelölt

választási programja a 2012-2014 közötti időszakra

 

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT

• a városi hivatal munkájának hatékonnyá tétele, valamint alkalmazottai számának csökkentése körültekintő ellenőrzés alapján
• a város és az általa működtetett szervezetek vagyonának, tevékenységének és vagyongazdálkodásának ellenőrzése, majd ezek felosztása „szükségesre”, amelyek közszolgálati feladatokat látnak el, valamint „kiegészítőre”, amelyek ésszerű kezelést vagy szükség esetén átlátható, előnyös eladást igényelnek
• a bérleti és szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, hátrányos szerződések felmondása és új, a város számára kedvezőbb szerződések megkötése
• a városi költségvetés pazarló költekezésének leállítása
• a helyi adók és díjak felülvizsgálata és lehetőség szerint azok fokozatos csökkentése a vállalkozói környezet támogatása érdekében
• adócsalások megakadályozására szolgáló intéskedések bevezetése mindennemű helyi adó és díj esetében
• az adószedés, valamint a hátralékok és követelések hatékonyabb intézése
• az önkormányzat kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodása a jelenlegi és a tőke költségvetésben
• az önkormányzatnak az üzleti környezetbe való beavatkozásának csökkentése
• az önkormányzat kiadásainak csökkentése átlátható szolgáltatások igénybevételével olyan esetekben, amikor azokat a magánszektor előnyösebben biztosítja
• az önkormányzat saját befektetési és üzleti tevékenységének teljes korlátozása, ami csökkenti a teret a nem átlátható döntéshozatal, a korrupció és a klientelizmus részére

ÁTLÁTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT
• a város vagyonának és bérleti szerződéseinek közzététele az interneten
• ártérkép kidolgozása és a piaci árak alkalmazása a város ingatlanjainak nyilvános árverés útján való eladása és bérbe adása esetén
• az interneten közzétett információk terjedelmének bővítése az „ami nem titkos, az nyilvános” elv alapján
• az önkormányzati információk átlátható közzététele az interneten, mint pl. szerződések, számlák, szállítólevelek esetében
• minden áru- valamint szolgáltatás-vásárlás közzététele a város honlapján
• a képviselő-testület tagjainak és a polgármester jutalmazásának tényszerű feltételek szerinti megállapítása, valamint a jutalmazási szabályok és rend közzététele, beleértve az egyszeri jutalmak megtagadásának indoklásával
• az összeférhetetlenség szigorúbb meghatározása a képviselők, a polgármester, a városi hivatal alkalmazottai, valamint a város által létrehozott szervezetek részére
• nyilványos vita lehetővé tétele minden fontos döntés előtt – például földhasználati terv, az iskolaügy koncepciója vagy beruházási tervek esetében

EGYFORMA SZABÁLYOK MINDENKINEK
• az önkormányzat kivételezés nélküli hozzáállása a lakosság és a vállalkozók minden csoportjához
• a város által működtetett szervezetek támogatásának a korlátozása
• közbeszerzés pályáztatás és elektronikus árverés útján, a város vagyonának nyilvános árverésen való értékesítése
• olyan világos szabályok kidolgozása a földhasználati és az építkezési eljárásokra, amelyek összhangban vannak az érvényes földhasználati és fejlesztési tervvel
• új szabályok a kulturális, a társadalmi és sporttevékenységek támogatására, ezek támogatási rendszerének létrehozása világos, előre megállapított feltételek alapján

FOLYAMATOS ÉS GYORS KÖZLEKEDÉS
• nyilvános pályázat kiírása magasabb minőségű közútfenntartásra alacsonyabb áron
• az útkarbantartások és útlezárások hatékonyabb összehangolása
• a parkolási rendszer megváltoztatása a lakónegyedekben, a parkolóhelyek számának a növelése nagyobb beruházás nélkül

NYITOTT ISKOLA AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
• nem visszatérítendő uniós források biztosítása az Arany utcai (Zlatá ul.) és a Fábry Zoltán Általános Iskola átfogó rekonstrukciójára
• nagyobb szabadság és felelősség átruházása az iskolák vezetőségére, valamint a tanároktatás tartalmának formálására, iskolák közötti verseny létrehozása
• az iskola minőségi értékelésének bevezetése a szülők, tanulók, és tanítók által, ami szakmai értékeléssel kibővítve lehetővé tenné a város egyes iskoláinak objektív összehasonlítását
• az iskolai létesítmények kihasználásának lehetővé tétele az egész család, beleértve szülők és az idősek számára a művelődés, kultúra és sport céljából
• a fiatalok sportolási lehetőségeinek növelése
• megelőző programok a veszélyes társadalmi jelenségekre (kábítószer, iskolai erőszak, családon belüli erőszak)
• segítségnyújtás szülői központok létrehozásához és működtetéséhez, valamint művelődési és társasági tevékenységek kisgyermekes anyukák részére
• az iskolák és iskolai létesítmények tevékenységének hathatós és pozitív kommunikációja a médiákban (honlap, városi hirdetőtáblák, RVTV)

SZOCIÁLIS SEGÉLY
• célzott és ellenőrizhető szociális segítségnyújtás a rászorultaknak

BIZTONSÁG ÉS REND
• a városi és állami rendőrségek koordináltabb együttműködése a lakosok és azok vagyonának megvédésénél
• a városi rendőrség alkalmazottai számának a növelése
• a városi rendőrség új hozzáállása a közrend fenntartása érdekében – a problémásabb helyek rendszeres ellenőrzése, ahol ez elmarad, ott a következmények levonása
• nagyobb hangsúly fektetése az éjszakai nyugalom és a közterületek tisztaságának megőrzésére

DEREGULÁCIÓ
• az üzleti környezetet torzító általánosan kötelező rendeletek eltávolítása

HELYI FEJLESZTÉS
• az építkezésre vagy más célra szánt területek egyértelmű meghatározása – az építkezéshez szükséges feltételek tisztázása
• egyenlő feltételek megteremtése és betartása minden potenciális befektető részére
• a Betlér-Rozsnyó-Krasznahorkaváralja kerékpárút kivitelezésének támogatása a telekrendezésen belül
• erőteljes együttműködés kiépítése a Szlovák Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Ügynökséggel (SARIO) külföldi befektetők városba és az ipari parkba való vonzása érdekében
• a város fejlesztésére kamatoztatni az uniós forrásokról szerzett sokéves tapasztalatomat a nem visszatérítendő források igénylésénél
• a katonai egységek városban maradásának támogatása és ehhez az előfeltételek megteremtése, rendszeres kommunikáció a laktanya parancsnokságával

AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZOLGÁLTATA
• a városi hivatal szolgáltatási színvonalának általános javítása
• az önkormányzat kiadásainak olyan tevékenységekre való összpontosíta, amelyek nem csak kis érdekcsoportok, hanem a lehető legtöbb lakosnak, valamint a város látogatóinak hoznak hasznot
• az utak, járdák, parkolóhelyek, valamint parkok egyszerű gondozása mellett azon eszközök megtalálása, amelyek lehetővé teszik ezek felújítását és fejlesztését
• a városi erdők kihasználása a lakosok szabadidejét szolgáló célokra és az erre vonatkozó terv kidolgozása (szabadidő- és tanösvény létrehozása, tereprendezés, táborok és tábori tűzhelyek létrehozása a Rozsnyói-völgyben)
• nyilvános vita kezdeményezése a Bányászok Tere kihasználásának lehetőségeiről kereskedelmi, turisztikai és szabadidős tevékenységekre a rekonstrukció után
• szakmai vita a tér hátralévő részének újjáépítéséről és fellendítéséről
• a tömegsport – különösen a gyermekeket és fiatalokat vonzó tevékenységek – támogatása a teljesítmény-, valamint a felnőtt élsport kiemelt támogatása helyett

Oct 14, 2012

Leave a Reply