Druhá šanca

 

Čo sa mi podarilo urobiť ako poslancovi Mestského zastupiteľstva:

Priniesol som sprísnenie pravidiel pre verejné obstarávanie. Väčšina mojich návrhov bola Mestským zastupiteľstvom odsúhlasená v Smernici pre verejné obstarávanie.
Navrhol som viacero úsporných opatrení, z ktorých niektoré nezískali podporu väčšiny poslancov MZ. Podarilo sa mi však presadiť:
-        zastavené vyplácanie 600 EUR mesačne (7200 EUR ročne) ako poplatok za členstvo v Slovensko-japonskej obchodnej komore, ktoré neprinieslo žiadny efekt v podobe čo i len minimálneho záujmu japonských investorov o priemyselný park v Rožňave.
-        zastavené vyplácanie 300 EUR mesačne (3600 EUR ročne) právnemu zástupcovi mesta pre vymáhanie pohľadávok, keďže náklady na právneho zástupcu boli oveľa vyššie ako suma peňazí, ktorú sa podarilo vymôcť.
Z môjho volebného programu sa vďaka podpore väčšiny poslancov odhlasovalo:
-        zrušenie Mestskej rady a presun jej kompetencií na Mestské zastupiteľstvo (dosiahla sa finančná úspora vo výške takmer 6 tisíc EUR ročne).
-        zrušenie postu zástupcu primátora na plný úväzok (dosiahla sa finančná úspora vo výške viac ako 11 tisíc EUR ročne).
-        zníženie počtu poslancov mestského zastupiteľstva zo 17 na 13 a zníženie počtu volebných obvodov z 3 na 2 od volebného obdobia 2015-18.
Dodnes ma mrzí, že sa mi s podporou iba štyroch poslancov nepodarilo zabrániť nevýhodnému predaju podielu mesta vo firme TEKO-R. Odhlasovaná suma 430 000 Eur bola pre mesto poškodením, pretože investičný expert ohodnotil podiel mesta v rozmedzí 1 265 000 až  1 780 000 Eur.
Oct 16, 2012

Leave a Reply