KANDIDÁTI NA POSLANCOV MZ


KANDIDÁTI NA MESTSKÝCH POSLANCOV

VOLEBNÝ OBVOD  1

8. MIROSLAV DROŽDIAK / Mgr. / 42 r. / školiteľ / Rožňava, Záhradnícka 1 / nezávislý kandidát (NEKA)

13. SLAVOMÍR GÁL / Mgr. / 26 r. / lektor / Rožňava, Šafárikova 121 / nezávislý kandidát (NEKA)

23. IVAN KUHN / Bc., MA / 48 r. / analytik / Rožňava, Šafárikova 86 / Občianska konzervatívna strana (OKS)

37. TIBOR TAKÁČ / Ing. / 60 r. / geodet / Rožňava, Zakarpatská 20 / Občianska konzervatívna strana (OKS)

 

VOLEBNÝ OBVOD  2

2. MATÚŠ BISCHOF / Mgr. / 35 r. / učiteľ / Rožňava, Zakarpatská 3 / Občianska konzervatívna strana (OKS)

8. JOZEF GREGOR / RNDr. / 61 r. / vodič / Rožňava, Edelényska 12 / nezávislý kandidát (NEKA)

10. LADISLAV HLAVÁCS / 41 r. / technik / Rožňava, Edelényska 12 / nezávislý kandidát (NEKA)

14. KAROL KOVÁČ / Ing. / 47 r. / staviteľ / Rožňava, Budovateľská 1 / nezávislý kandidát (NEKA)PREČO KANDIDUJEM NA MESTSKÉHO POSLANCA

MGR. MATÚŠ BISCHOF Som učiteľ dejepisu a etickej výchovy ZŠ na Ulici pionierov v Rožňave. Ako poslanec Mestského zastupiteľstva budem presadzovať šetrné zaobchádzanie s peniazmi mesta, aby sa naše spoločné prostriedky nevyhadzovali na neužitočné projekty len preto, aby si niekto zarobil. Vo vzťahu občan – mestský úrad presadzujem maximálnu otvorenosť a informovanie občanov o tom, čo sa za ich peniaze deje. Chcem v Rožňave zdravé základné školstvo, školy do ktorých netečie a v ktorých je dostatok moderných vyučovacích pomôcok. Myslím si, že sa v našom meste musí zmeniť aj spoločenská atmosféra, aby sme konečne mohli prinášať dobré správy.

MGR. MIROSLAV DROŽDIAK Myslím si, že jednou z vecí, ktoré Rožňavčanov najviac trápia, je nezamestnanosť. Ako poslanec mestského zastupiteľstva chcem presadzovať podporu rozvoja cestovného ruchu zo strany mesta a s tým spojenú tvorbu pracovných miest v oblasti služieb. Budem sa zasadzovať za prehľadné prideľovanie dotácií mesta na základe jasne stanovených pravidiel. V tejto súvislosti navrhnem vytvorenie systému malých grantov pre občanov, aby si sami mohli skrášliť svoje okolie. V sociálnej sfére podporím systematickú prácu s najohrozenejšími skupinami občanov v spolupráci mesta a neziskových organizácií.

MGR. SLAVOMÍR GÁL Už viac ako desať rokov sa venujem práci s mládežou, či už ako učiteľ, animátor, alebo lektor a školiteľ. Veľmi silno vnímam, že mladí Rožňavčania dostávajú málo priestoru na sebarealizáciu v rôznych životných oblastiach. Preto chcem, aby bolo viac energie venovanej práve práci s touto skupinou obyvateľov nášho mesta. Ako mestský poslanec sa budem zasadzovať za vyššiu transparentnosť v oblasti hospodárenia ako aj za efektívnu komunikáciu s občanmi. Zároveň chcem napomáhať komunitnému rozvoju a vytvoriť nástroj prostredníctvom ktorého by spolu efektívne mohli spolupracovať všetky tri sektory spoločnosti – štátny, podnikateľský aj neziskový. Tak budeme všetci môcť efektívne využívať rôzne prostriedky, nielen tie finančné.

LADISLAV HLAVÁCS Som Rožňavčan a popri mojej práci sa denno denne stretávam s ľuďmi tohto mesta. Nie jeden prehodí pár slov o problémoch v meste. Preto ako poslanec chcem presadiť zvýšenie poriadku a bezpečnosti obyvateľov (úprava cestnej premávky, doplnenie dopravného značenia, výstavba ciest, chodníkov, parkovísk). Ďalej chcem zastaviť mrhanie finančnými prostriedkami v organizáciách zriadených mestom, zefektívniť ich chod, funkčnosť a prácu.

ING. TIBOR TAKÁČ Rožňavu poznám veľmi dobre, pretože tu roky podnikám v odbore geodézia. V Mestskom zastupiteľstve by som sa chcel okrem presadzovania transparentnosti v hospodárení mesta a zavedení novej kultúry rokovaní poslancov venovať najmä doprave – statickej aj dynamickej. Pre začiatok ponúkam svoj jednoduchý a nenákladný nápad na zvýšenie počtu parkovacích miest najmä v obytných zónach Rožňavy, skrátenie vjazdu do mesta cez katastrálne území Brzotín viac ako o 1,2 km a cyklisticko-turistickú cestu popri rieke Slanej cez celé katastrálne územie Rožňava a Nadabula.

 

Oct 26, 2014

Leave a Reply